SAP AIS Tools คืออะไร

ตัวช่วยตรวจสอบระบบและกระบวนการทางธุรกิจ

ทำความรู้จักเครื่องมือสุดเจ๋งที่คุณอาจมองข้ามไป AIS Tools ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบระบบและกระบวนการทางธุรกิจภายในซอฟท์แวร์ระบบ SAP

เนื่องจากซอฟท์แวร์ SAP เป็นระบบที่มีความละเอียดอ่อนสูงและมีข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านความปลอดภัย (Security) และความถูกต้องของข้อมูล (Data integrity) ซึ่งผู้ตรวจสอบหรือ auditor ก็จะสามารถเข้าถึงและควบคุมการดำเนินการภายในระบบได้แตกต่างกันตามสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมาย (Authorization)

และเครื่องมือที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบ (Auditor) ให้สามารถเรียกใช้งานระบบได้ง่ายยิ่งขึ้นก็คือเจ้า AIS Tools นี่เอง AIS ย่อมาจาก Audit Information System เป็นเครื่องมือ (tool) พื้นฐานของระบบ SAP ในการตรวจสอบทั้งด้านเทคนิค (Technical controls) และด้านธุรกิจ (Business controls)

AIS Tools ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ตรวจสอบได้อย่างไร?

SAP AIS Tools

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า AIS Tools เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม SAP (SAP NetWeaver Application Server: SAP NetWeaver AS) ซึ่ง AIS จะแสดงผลข้อมูลโครงสร้างระบบเพื่อการตรวจสอบภายใน (Audit Info Structure) ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานได้ง่าย โดยมีฟังก์ชันที่รองรับการตรวจสอบ ได้แก่

  • การดำเนินการและระบบเอกสาร (Auditing procedures and documentation)
  • การประเมิน (Auditing evaluations)
  • การดาวน์โหลดข้อมูล (Audit data downloads)

AIS ถูกออกแบบขึ้นมา เพื่อตรวจสอบ 2 ระบบหลัก ได้แก่ การตรวจสอบระบบ (System auditing) และการตรวจสอบการดำเนินการทางธุรกิจ (Business auditing) ซึ่ง AIS เป็น Role ต้นแบบที่จัดทำไว้เพื่องานตรวจสอบ ที่เป็นแหล่งรวบรวม SAP Reports ต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบ และพัฒนาการตรวจสอบระบบงาน SAP ที่มีพร้อมอยู่ในระบบงาน SAP อยู่แล้ว สามารถเปิดใช้งาน และปรับแต่งให้เหมาะสมกับองค์กร รูปแบบธุรกิจ หรือตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ผู้ตรวจสอบที่ใช้งาน AIS Tools นั้น ได้แก่ External Auditors, Internals Auditors, Financial Analysts, Tax Auditors และ Data Security Officers เป็นต้น ซึ่งใน AIS Tools จะช่วยให้การทำงานตรวจสอบระบบ SAP สะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจากสามารถปรับแต่งหน้ารายงานได้ เพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้งานแต่ละประเภท

นอกจากนี้ AIS ยังรองรับการนำออกข้อมูล (Data Export) ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลด้านการเงิน รวมถึงเอกสารต่าง ๆ และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ส่งต่อให้หน่วยงานภายนอก (3rd party) และนำไปวิเคราะห์ต่อได้อีกด้วย

อยากให้ระบบ SAP มี AIS Tools ไว้ใช้งานบ้าง ต้องทำอย่างไร?

AIS Tools ถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่มีอยู่แล้วในซอฟท์แวร์ระบบ SAP เพียงแต่ต้องมีการเปิดใช้งาน (Activate) และปรับแต่ง (Adjust) ให้เหมาะสมกับการใช้งานตามความต้องการ โดยไม่ต้องเสียเงินติดตั้งเพิ่มเติมแต่อย่างใด

สำหรับท่านที่ใช้งาน SAP ภายในองค์กรอยู่แล้ว ต้องการเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบทั้งระบบ และ กระบวนการธุรกิจ ช่วยอำนวยความสะดวกในการออกแบบการตรวจสอบอย่างมีเหตุและผลและยังช่วยบริหารจัดการงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายละเอียดในการใช้งานหรือวิธีการเปิดใช้งานเจ้า SAP AIS Tools ก็สามารถติดต่อเข้ามาทาง Inbox ได้เลยครับ

แหล่งที่มา

https://help.sap.com/

https://answers.sap.com/

https://www.youtube.com/watch?v=_SglzqMoP8o

https://www.youtube.com/watch?v=HvUhRVg_PLY