ConsultingDevelopmentSolution Innovisor Tech

Innovisor Tech

YOUR BUSINESS SUCCESS WITH INNOVATIVE SOLUTION.

About Us

“อินโนไวซ์เซอร์ เทค”

เราคือบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์ในระดับองค์กร รวมถึงให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการทำ Digital Transformation ซึ่งบริษัทเราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรขนาดใหญ่มากมาย ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชนชั้นนำในระดับประเทศและระดับโลก ส่วนของงานบริการที่เราส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับองค์กรมีดังนี้

โดยรากฐานในการดำเนินธุรกิจของเรา คือการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงความเชี่ยวชาญในธุรกิจจากที่ปรึกษาที่มากประสบการณ์ เข้าไปช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและการบริการในองค์กร โดยยึดหลักความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

“ภายใต้ความปลอดภัย ด้วยระยะเวลาและต้นทุนที่ควบคุมได้”

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร ?

เลือกความช่วยเหลือที่คุณต้องการ

Consulting

Solution & Services

ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์ในระดับองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชนชั้นนำในระดับประเทศและระดับโลก งานบริการที่เราส่งมอบสิ่งดีๆให้กับองค์กร

Consulting

Digital Transformation

เราเชี่ยวชาญในธุรกิจและเรานำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าไปช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและบริการในองค์กร โดยยึดหลัก “ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด” ภายใต้ความปลอดภัยด้วยระยะเวลาและต้นทุนที่ควบคุมได้

PRODUCTS

Interested

Our Products

สนใจผลิตภัณฑ์ของเรา

Our Services

บริการทั้งหมดจากบุคลากรมืออาชีพของเรา

Human Capital Management Solution

ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบครบวงจร ที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับทุกประเภทธุรกิจ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัย สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ

Big Data and Analytics

“Data is the new oil” การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันล้วนใช้ข้อมูลในการทดสอบ วิเคราะห์พยากรณ์หรือแม้กระทั่งหาความเป็นไปได้ต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการผลักดันหรือขับเคลื่อนองค์กร

SAP Consulting and Auditing

การตรวจสอบและออกแบบระบบความปลอดภัยบน SAP และการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการบริหารจัดการระบบ จากความเชี่ยวชาญของทีมที่ปรึกษาผ่านประสบการณ์ในประเทศและต่างประเทศมายาวนาน

Application Development

ด้วยมาตรฐานงานพัฒนาซอฟท์แวร์ระดับสากล (ISO-29110 – Software Engineering) และทีมงานมืออาชีพ เราได้ช่วยพัฒนาเครื่องมือสำคัญที่ก่อให้เกิดความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ให้กับองค์กรคู่ค้าของเรามามากมาย

E-Commerce and Digital Solutions

ด้วยทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป การขายสินค้าหรือบริการแบบเดิมๆอาจจะไม่เพียงพอ จากประสบการณ์ในธุรกิจดิจิทัลที่ยาวนาน เราสามารถให้คำแนะนำหรือแสวงหา Digital Solution ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

Search Our ProductsArticlesSolutions

Search to find what you’re looking for

Pages

สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจของคุณ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากอินโนไวซ์เซอร์เทค

เรามีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์ในระดับองค์กร รวมไปถึงความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ปรึกษาที่มากประสบการณ์ ที่จะเข้าไปช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของคุณ

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

จากการได้รับผลตอบรับที่ดีในการส่งมอบงานทุกโครงการตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา อีกทั้งเรายังเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทมหาชนที่มีความมั่นคงและมีการให้บริการในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารสนเทศที่ทันสมัย

เราทำงานภายใต้ระบบที่มีความปลอดภัย ในระยะเวลาและต้นทุนที่ควบคุมได้

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงาน เราใส่ใจและมีความเชี่ยวชาญในการควบคุมต้นทุนและระยะเวลาในการทำงานเป็นอย่างดี

เรามีบุคลากรอาวุโสหลากหลายตำแหน่งที่มีประสบการณ์กับธุรกิจระดับองค์กร (Enterprise)

และความเชี่ยวชาญในการออกแบบโซลูชั่นที่ซับซ้อนของโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ อีกทั้งเราให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ ผ่านการเรียนรู้และการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

ISO29110

เรามีมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ให้แก่สถานประกอบการ (Software Engineering-Lifecycle Profiles) ทั้งในกระบวนการด้านการบริหารโครงการและกระบวนการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร

ภาษาหลักในการพัฒนาของเรา

เราเชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมหลากหลายภาษาเพื่อตอบโจทย์การทำงานหลายรูปแบบ

INFINITE HR

ฝ่ายบุคคลแห่งอนาคต

ระบบบริหารจัดการและพัฒนา เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม ระบบมีความปลอดภัยสูงและรองรับการเชื่อมต่อระบบพิสูจน์ตัวตน

เตรียมตัวพบกับ INFINITE HR  ได้เร็วๆนี้ที่

Learn About Infinite HR

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราดูแล

สมัครรับข่าวสารจากเรา

เพียงกรอก E-mail ของคุณและกดติดตาม

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.