SAP License Inventory

การบริหารจัดการลิขสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

SAP License หรือลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ SAP ก็เหมือนการซื้อแพ็คเกจโปรแกรมหนึ่ง ๆ ต่างการใช้งาน ต่างคุณสมบัติ และราคาก็ย่อมแตกต่างกัน ซึ่งเราเคยกล่าวถึง ในบทความ กุญแจบ้านหลังงาม ที่ชื่อว่า “SAP Named Users” และสิทธิการใช้งานระบบ (SAP License)

ลิขสิทธิ์ใช้งานระบบ SAP ที่มีอยู่หลากหลายประเภท และบางครั้งค่อนข้างซับซ้อน ในบรรดารายการลิขสิทธิ์ที่เราถือครองอยู่ หรือ SAP License Inventory หากได้รับการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ย่อมก่อให้เกิดการดำเนินการบนระบบ SAP ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือองค์กรได้อย่างแน่นอน

ซึ่งการบริหารจัดการลิขสิทธิ์นี้ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจและมีประสบการณ์สูงในการทำงานบนระบบ SAP เพื่อให้สามารถตรวจสอบ คาดการณ์ ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดการใช้งานที่ได้ประโยชน์สูงสุดได้ หากไม่มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู่ในมือแล้วล่ะก็ การใช้เครื่องมือเพื่อทุ่นแรง อย่างซอฟท์แวร์ Lucent GRC จึงเป็นอีกทางเลือก ที่จะเข้ามาช่วยจัดการ SAP License ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หาก SAP License ได้รับการดูแลให้เข้าที่เข้าทางแล้ว เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?

บริหารและจัดการให้เกิดใช้งานอย่างมีประโยชน์สูงสุด

ทีนี้เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า มี License จำนวนเท่าไร อะไรบ้าง และแต่ละประเภทมีการใช้งานเป็นอย่างไร ทั้งหมดนี้เหมาะกับการดำเนินการขององค์กรหรือธุรกิจหรือไม่ ควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร หาจุดบอดและไปต่ออย่างรัดกุม นี่แหละ การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเมินและจัดสรรต้นทุนได้อย่างเหมาะสม

เมื่อรู้แล้วว่าอะไรจำเป็นหรือไม่จำเป็น สิ่งที่จะตามมาคือ การตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทิ้ง และแบ่งสรรปันส่วนต้นทุนให้กับสิ่งที่จำเป็นที่สุดเท่านั้น คงไม่มีใครอยากจ่ายเงินมหาศาล เพื่อของที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์หรอก จริงไหม

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ซึ่งข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้เหล่านี้ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการเพิ่ม หรือลดจำนวนผู้ใช้งานบนระบบซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการบริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์กร อีกทั้งยังเป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อเกิดปัญหาได้อีกด้วย

การแสดงผลที่ง่าย และการใช้งานที่สะดวก

ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยุ่งยากในการตรวจสอบ การจัดการและบริหารลิขสิทธิ์การทำงานในระบบ SAP แต่อย่าได้กังวลไป เพราะ Lucent GRC สามารถตอบโจทย์การดำเนินการข้างต้นได้ทั้งหมด อีกทั้งด้วยหน้าจอการแสดงผลที่เข้าใจง่าย ด้วยการพัฒนาและออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้สะดวก

#LucentGRC #SAP #LicenseInventory #License