Guests2019-09-07T09:12:52+07:00

Guests

เราภาคภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆองค์กร ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

Special Guest Contributors

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec pellentesque purus. Nunc finibus urna eget est molestie, non dignissim nulla cursus. Proin hendrerit, lacus vitae imperdiet rhoncus, tortor quam sodales lorem, vitae hendrerit est nulla at dolor. Quisque dictum dui eget turpis dapibus pharetra.

Become a Guest Contributor

Amelia Grange

LIFESTYLE CONTRIBUTOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec pellentesque purus. Nunc finibus urna eget est molestie, non dignissim nulla cursus. Proin hendrerit, lacus vitae imperdiet rhoncus.

LIFESTYLE

Markus Millions

BUSINESS CONTRIBUTOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec pellentesque purus. Nunc finibus urna eget est molestie, non dignissim nulla cursus. Proin hendrerit, lacus vitae imperdiet rhoncus.

BUSINESS

Marie Gleeson

DESIGN CONTRIBUTOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec pellentesque purus. Nunc finibus urna eget est molestie, non dignissim nulla cursus. Proin hendrerit, lacus vitae imperdiet rhoncus.

DESIGN

Amelia Grange

LIFESTYLE CONTRIBUTOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec pellentesque purus. Nunc finibus urna eget est molestie, non dignissim nulla cursus. Proin hendrerit, lacus vitae imperdiet rhoncus.

LIFESTYLE

Markus Millions

BUSINESS CONTRIBUTOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec pellentesque purus. Nunc finibus urna eget est molestie, non dignissim nulla cursus. Proin hendrerit, lacus vitae imperdiet rhoncus.

BUSINESS

Marie Gleeson

DESIGN CONTRIBUTOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec pellentesque purus. Nunc finibus urna eget est molestie, non dignissim nulla cursus. Proin hendrerit, lacus vitae imperdiet rhoncus.

DESIGN

Recent Articles

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla fermentum enim nec velit lobortis, quis imperdiet nulla mollis. Etiam ut libero ipsum.

Read More From The Blog
Read More From The Blog
  • SAP License Inventory

SAP License Inventory การบริหารจัดการลิขสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

SAP License Inventory การบริหารจัดการลิขสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง SAP License หรือลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ SAP ก็เหมือนการซื้อแพ็คเกจโปรแกรมหนึ่ง ๆ ต่างการใช้งาน ต่างคุณสมบัติ และราคาก็ย่อมแตกต่างกัน ซึ่งเราเคยกล่าวถึง ในบทความ กุญแจบ้านหลังงาม ที่ชื่อว่า “SAP Named Users” และสิทธิการใช้งานระบบ (SAP License) ลิขสิทธิ์ใช้งานระบบ SAP ที่มีอยู่หลากหลายประเภท และบางครั้งค่อนข้างซับซ้อน ในบรรดารายการลิขสิทธิ์ที่เราถือครองอยู่ หรือ SAP License Inventory หากได้รับการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ย่อมก่อให้เกิดการดำเนินการบนระบบ SAP ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือองค์กรได้อย่างแน่นอน ซึ่งการบริหารจัดการลิขสิทธิ์นี้ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจและมีประสบการณ์สูงในการทำงานบนระบบ

Lucent GRC เป็นมากกว่าซอฟท์แวร์ตรวจสอบสิทธิ ที่ให้ประโยชน์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง COSO (แบบจัดเต็ม)

Lucent GRC เป็นมากกว่าซอฟท์แวร์ตรวจสอบสิทธิ ที่ให้ประโยชน์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง COSO (แบบจัดเต็ม) ด้วยสถานการณ์โลกและเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีในปัจจุบัน และอาจกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น ไม่สามารถคาดคะเนได้เลยว่าองค์กรหรือหน่วยงานหนึ่ง ๆ จะต้องเผชิญกับคลื่นลูกแล้วลูกเล่า ไม่รู้ว่าวันใดจะต้องพาคนหมู่มากฝ่าพายุลูกใหญ่อันแสนยากลำบากอีกครั้ง ในวันนี้ที่เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเศรษฐกิจโลกก็ยังคงซบเซา การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง ให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงได้เสมอ

ตั้งเป้าหมาย และก้าวตามแสงสว่างเบื้องหน้า Set Your Goal and Reach Lucent Dream

ตั้งเป้าหมาย และก้าวตามแสงสว่างเบื้องหน้า Set Your Goal and Reach Lucent Dream ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ไปจนถึงความสำเร็จระดับองค์กร เป้าหมายนั้นสำคัญไฉน แน่นอนทุกคนย่อมเคยตั้งเป้าหมายในชีวิต ตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนเรื่องใหญ่ เช่น การตั้งใจว่าจะตื่นแต่เช้าโดยไม่เลื่อนนาฬิกาปลุกให้ได้ หรือว่าสัปดาห์หนึ่ง ๆ จะออกกำลังกายไม่น้อยกว่า

SAP Authorization การกำหนดและบริหารจัดการสิทธิในระบบ SAP

SAP Authorization การกำหนดและบริหารจัดการสิทธิในระบบ SAP ความเดิมตอนที่แล้ว เมื่อเราเปรียบซอฟท์แวร์ระบบ SAP เป็นบ้านหนึ่งหลัง เราคงต้องใช้กุญแจเพื่อเข้าตัวบ้านและห้องหับต่าง ๆ ภายในบ้าน ด้วย SAP Named Users License ซึ่งแต่ละคนก็จะได้รับกุญแจคนละประเภทเพื่อเข้าใช้งานต่างพื้นที่กัน ไม่ใช่ว่าใครจะสามารถเดินเล่นไปทั่วบริเวณบ้านได้ตามอำเภอใจ คน ๆ

กุญแจบ้านหลังงาม ที่ชื่อว่า “SAP Named Users” และสิทธิการใช้งานระบบ (SAP License)

กุญแจบ้านหลังงาม ที่ชื่อว่า “SAP Named Users” และสิทธิการใช้งานระบบ (SAP License) ถ้า SAP เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่ง การจะเข้าบ้านได้ก็ย่อมต้องใช้กุญแจบ้าน วันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับกุญแจบ้านหลังงามประเภทหนึ่ง ที่ชื่อว่า “SAP Named Users” สิทธิการเข้าใช้งานระบบที่ระบุตามตัวบุคคล ซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะมาเดินเล่นตามอำเภอใจในบ้านหลังนี้ได้ SAP

สมัครรับข่าวสารจากเรา

เพียงกรอก E-mail ของคุณและกดติดตาม

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.
Go to Top