Guests2019-09-07T09:12:52+07:00

Guests

เราภาคภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆองค์กร ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

Special Guest Contributors

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec pellentesque purus. Nunc finibus urna eget est molestie, non dignissim nulla cursus. Proin hendrerit, lacus vitae imperdiet rhoncus, tortor quam sodales lorem, vitae hendrerit est nulla at dolor. Quisque dictum dui eget turpis dapibus pharetra.

Become a Guest Contributor

Amelia Grange

LIFESTYLE CONTRIBUTOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec pellentesque purus. Nunc finibus urna eget est molestie, non dignissim nulla cursus. Proin hendrerit, lacus vitae imperdiet rhoncus.

LIFESTYLE

Markus Millions

BUSINESS CONTRIBUTOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec pellentesque purus. Nunc finibus urna eget est molestie, non dignissim nulla cursus. Proin hendrerit, lacus vitae imperdiet rhoncus.

BUSINESS

Marie Gleeson

DESIGN CONTRIBUTOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec pellentesque purus. Nunc finibus urna eget est molestie, non dignissim nulla cursus. Proin hendrerit, lacus vitae imperdiet rhoncus.

DESIGN

Amelia Grange

LIFESTYLE CONTRIBUTOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec pellentesque purus. Nunc finibus urna eget est molestie, non dignissim nulla cursus. Proin hendrerit, lacus vitae imperdiet rhoncus.

LIFESTYLE

Markus Millions

BUSINESS CONTRIBUTOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec pellentesque purus. Nunc finibus urna eget est molestie, non dignissim nulla cursus. Proin hendrerit, lacus vitae imperdiet rhoncus.

BUSINESS

Marie Gleeson

DESIGN CONTRIBUTOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec pellentesque purus. Nunc finibus urna eget est molestie, non dignissim nulla cursus. Proin hendrerit, lacus vitae imperdiet rhoncus.

DESIGN

Recent Articles

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla fermentum enim nec velit lobortis, quis imperdiet nulla mollis. Etiam ut libero ipsum.

Read More From The Blog
Read More From The Blog

เมื่อบทบาทหน้าที่ของครูไม่ได้มีแค่การสอน เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบทะเบียนการศึกษาไทย จะช่วยลด ‘ภาระ’ งานให้ครูได้อย่างไร

เมื่อบทบาทหน้าที่ของครูไม่ได้มีแค่การสอน เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบทะเบียนการศึกษาไทย จะช่วยลด ‘ภาระ’ งานให้ครูได้อย่างไร ทุกโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยในภาคการศึกษาที่ 2/2564 นี้ โรงเรียนหรือสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งรูปแบบ On-site หรือ Online หรือ แบบผสมผสาน (Hybrid) ได้ ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและเขตพื้นที่ จากการระบาดระรอก 3 เมื่อต้นปี 2564 ทำให้ทุกพื้นที่ต้องตกอยู่ภายใต้มาตรการล็อคดาวน์ กว่าหลายเดือนที่ครูและนักเรียนทุกระดับชั้นต้องทำการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากโรคระบาดไวรัส Covid-19 นี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อทั้งผู้เรียนและผู้สอน แม้ว่าจะนานเสียจนทุกคนเริ่มปรับตัวได้แล้ว แต่หลายภาคส่วนก็ยังคงมีการกล่าวถึงประสิทธิผล โดยคำนึงถึงตัวผู้เรียนเป็นหลัก แต่หากมองให้รอบด้าน รูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นส่งผลกระทบต่อครูผู้สอนเป็นอย่างมากเช่นกัน

ผู้ช่วยมือฉมังสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน Lucent GRC ระบบตรวจสอบสิทธิ SAP สัญชาติไทยรายแรก

ผู้ช่วยมือฉมังสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน Lucent GRC ระบบตรวจสอบสิทธิ SAP สัญชาติไทยรายแรก เราได้พูดกันมาตลอดในหลายบทความก่อนหน้า เกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิการใช้งานระบบ SAP ซึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายของธุรกิจได้ดังที่ตั้งใจไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกส่วนของการดำเนินธุรกิจ คาดการณ์ล่วงหน้า และป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ ล้วนเกิดขึ้นได้จากการสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ SAP Authorization

SAP License Inventory การบริหารจัดการลิขสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

SAP License Inventory การบริหารจัดการลิขสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง SAP License หรือลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ SAP ก็เหมือนการซื้อแพ็คเกจโปรแกรมหนึ่ง ๆ ต่างการใช้งาน ต่างคุณสมบัติ และราคาก็ย่อมแตกต่างกัน ซึ่งเราเคยกล่าวถึง ในบทความ กุญแจบ้านหลังงาม ที่ชื่อว่า “SAP Named

Lucent GRC เป็นมากกว่าซอฟท์แวร์ตรวจสอบสิทธิ ที่ให้ประโยชน์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง COSO (แบบจัดเต็ม)

Lucent GRC เป็นมากกว่าซอฟท์แวร์ตรวจสอบสิทธิ ที่ให้ประโยชน์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง COSO (แบบจัดเต็ม) ด้วยสถานการณ์โลกและเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีในปัจจุบัน และอาจกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น ไม่สามารถคาดคะเนได้เลยว่าองค์กรหรือหน่วยงานหนึ่ง ๆ จะต้องเผชิญกับคลื่นลูกแล้วลูกเล่า ไม่รู้ว่าวันใดจะต้องพาคนหมู่มากฝ่าพายุลูกใหญ่อันแสนยากลำบากอีกครั้ง ในวันนี้ที่เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเศรษฐกิจโลกก็ยังคงซบเซา การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง ให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงได้เสมอ

ตั้งเป้าหมาย และก้าวตามแสงสว่างเบื้องหน้า Set Your Goal and Reach Lucent Dream

ตั้งเป้าหมาย และก้าวตามแสงสว่างเบื้องหน้า Set Your Goal and Reach Lucent Dream ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ไปจนถึงความสำเร็จระดับองค์กร เป้าหมายนั้นสำคัญไฉน แน่นอนทุกคนย่อมเคยตั้งเป้าหมายในชีวิต ตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนเรื่องใหญ่ เช่น การตั้งใจว่าจะตื่นแต่เช้าโดยไม่เลื่อนนาฬิกาปลุกให้ได้ หรือว่าสัปดาห์หนึ่ง ๆ จะออกกำลังกายไม่น้อยกว่า

สมัครรับข่าวสารจากเรา

เพียงกรอก E-mail ของคุณและกดติดตาม

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.
Go to Top