กุญแจบ้านหลังงาม ที่ชื่อว่า “SAP Named Users”

และสิทธิการใช้งานระบบ (SAP License)

ถ้า SAP เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่ง การจะเข้าบ้านได้ก็ย่อมต้องใช้กุญแจบ้าน วันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับกุญแจบ้านหลังงามประเภทหนึ่ง ที่ชื่อว่า “SAP Named Users” สิทธิการเข้าใช้งานระบบที่ระบุตามตัวบุคคล ซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะมาเดินเล่นตามอำเภอใจในบ้านหลังนี้ได้

SAP บ้านหลังนี้ ต้องใช้ “กุญแจ” เปิดเข้าไป

การจะซื้อบ้านหลังหนึ่งนั้น ผู้อยู่อาศัยสามารถเลือกซื้อตามแบบที่โครงการหมู่บ้านออกแบบมาให้ หรือจะเลือกตกแต่งต่อเติมตามสไตล์ที่ชอบได้ตามใจ ซอฟท์แวร์ระบบ SAP ก็เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่ง ดังนั้นกุญแจบ้านหลังประเภทหนึ่งที่สามารถกำหนดสิทธิได้ ก็คือ “SAP Named Users” ซึ่งการจะมีสิทธิในแต่ละส่วนของตัวบ้านได้นั้น ก็ต้องระบุว่าคน ๆ นั้นเป็นใคร ควรถือกุญแจดอกไหน ซึ่งเจ้า SAP Named Users หรือกุญแจบ้านมีด้วยกัน 3 ประเภทหลัก ซึ่งให้สิทธิการเข้ามาในบ้านที่แตกต่างกันไป ดังนี้

  1. SAP Professional – เปรียบเสมือน“เจ้าของบ้าน” ก็ว่าได้ เพราะมีสิทธิเข้าถึงและใช้งานทุกฟังก์ชันภายในระบบ SAP (Full operational rights)
  2. SAP Employee – เปรียบเสมือน “สมาชิกในบ้าน” หรือผู้เช่า ที่มีสามารถเข้าถึงแค่บางพื้นที่ของตัวบ้าน มีสิทธิใช้งานระบบตามวัตถุประสงค์หนึ่ง ๆ ที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานส่วนอื่นของระบบที่ตนเองไม่มีสิทธิได้ มีไว้เพื่อทำกิจกรรม Self-services เช่น การเบิกค่าใช้จ่าย หรือประเมินบุคลากร โดยทำผ่านช่องทางอื่นที่เชื่อมต่อกับระบบ SAP ส่วนใหญ่เรียกว่า ESS
  3. SAP Developer – หลายครั้งที่ต้องการปรับปรุง ต่อเติม หรือซ่อมแซมบ้าน เราก็ไม่สามารถทำเองได้ จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลือ คน ๆ นั้น ก็คือ “ช่างซ่อมบำรุง” SAP Developer เป็นสิทธิในการใช้งานประเภทที่ไว้ดำเนินการปรับแต่งฟังก์ชันการทำงานของระบบ ด้วยการเขียนโปรแกรมใหม่ให้เหมาะสม ช่วยทำให้บ้านเราน่าอยู่ขึ้น

เล่าต่ออีกนิด กับสิทธิการใช้งานระบบ SAP

SAP เป็นซอฟท์แวร์ที่ประกอบขึ้นจากหลายองค์ประกอบ (Module) และสามารถปรับเพิ่มและลดการฟังก์ชันการทำงานได้ตามการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งขอบเขตการติดตั้งและใช้งาน (deploy) รวมถึงสิทธิการใช้งานระบบ (License) จะสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้งานเสียค่าใช้จ่ายเพื่อใช้งานเพียงฟังก์ชันที่ตนเองต้องการในขณะนั้นเท่านั้น

การใช้งานซอฟท์แวร์ระบบ SAP นั้นค่อนข้างยืดหยุ่น โดยให้บริการรูปแบบสิทธิการเข้าใช้งานระบบ (License Model) 3 แบบ ซึ่งมีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน ได้แก่ รูปแบบการให้บริการตลอดอายุการใช้งาน (perpetual licenses) รูปแบบการเป็นสมาชิก (subscription licenses) และรูปแบบการใช้งานพื้นฐาน (consumption-based term licenses)

เป็นอย่างไรกันบ้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเกี่ยวกับ SAP Named Users และ License จะเพิ่มความคุ้นเคยเกี่ยวกับระบบ SAP ยิ่งขึ้น ไม่มากก็น้อย ยังมีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับเจ้า SAP อีกเป็นกระบุง ถ้าให้นั่งเล่าวันเดียวก็คงไม่จบ ส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไร ฝากติดตามด้วยนะครับ

แหล่งที่มา

https://www.sap.com/documents/2015/05/849f654b-277c-0010-82c7-eda71af511fa.html

https://answers.sap.com/