Share Now

Home/Blog/Share Now

เมื่อบทบาทหน้าที่ของครูไม่ได้มีแค่การสอน เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบทะเบียนการศึกษาไทย จะช่วยลด ‘ภาระ’ งานให้ครูได้อย่างไร

2021-11-18T13:31:23+07:00
เมื่อบทบาทหน้าที่ของครูไม่ได้มีแค่การสอน เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบทะเบียนการศึกษาไทย จะช่วยลด ‘ภาระ’ งานให้ครูได้อย่างไร2021-11-18T13:31:23+07:00

ผู้ช่วยมือฉมังสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน Lucent GRC ระบบตรวจสอบสิทธิ SAP สัญชาติไทยรายแรก

2021-11-09T14:11:32+07:00
ผู้ช่วยมือฉมังสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน Lucent GRC ระบบตรวจสอบสิทธิ SAP สัญชาติไทยรายแรก2021-11-09T14:11:32+07:00
  • Lucent GRC SAP COSO

Lucent GRC เป็นมากกว่าซอฟท์แวร์ตรวจสอบสิทธิ ที่ให้ประโยชน์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง COSO (แบบจัดเต็ม)

2021-09-28T16:32:17+07:00
Lucent GRC เป็นมากกว่าซอฟท์แวร์ตรวจสอบสิทธิ ที่ให้ประโยชน์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง COSO (แบบจัดเต็ม)2021-09-28T16:32:17+07:00
Go to Top