Blog

Home/Blog

Innovisor Blog

  • Lucent GRC SAP COSO

Lucent GRC เป็นมากกว่าซอฟท์แวร์ตรวจสอบสิทธิ ที่ให้ประโยชน์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง COSO (แบบจัดเต็ม)

2021-09-28T16:32:17+07:00
Lucent GRC เป็นมากกว่าซอฟท์แวร์ตรวจสอบสิทธิ ที่ให้ประโยชน์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง COSO (แบบจัดเต็ม)2021-09-28T16:32:17+07:00
Go to Top